Олакшан приступ:
Величина фонта:

Вести

ПОВЕРЕНИЦА НА ПАНЕЛУ „ПУТОВАЊЕ У СРЕДИШТЕ ПРАВА МЛАДИХ“

Да се за своја права боре, да искажу мишљење, а да при том никог не увреде и буду одговорни како за себе тако и за заједницу у којој живе, младе треба учити од малих ногу, поручила је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на панел дискусији посвећеној положају и проблемима ...

Представљен прЕУговор Институционалног барометра

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић говорила је на  представљању публикације коалиције прЕУговор под називом „Институционални барометар“ у којој је анализиран и рад Повереника за заштиту равноправности, а који је подржала и Европска комисија. На препоруке које су у оквиру публикације радиле представнице Аутономног женског центра да  се анализира број притужби, ...

Повереница на научној конференцији о спорту

Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић гoвoрилa je нa oтвaрaњу нaучнe кoнфeрeнциje „Спoрт, здрaвљe, живoтнa срeдинa - диплoмaтиja у спoрту“ и нaглaсилa  вaжнoст рaвнoпрaвнoсти у свим oблaстимa друштвeнoг живoтa, уз oцeну дa oвaj скуп вeћ пeту гoдину укaзуje нa нeoпхoднoст дa будућe гeнeрaциje нaучe дa je рaвнoпрaвнoст истинскa пoтрeбa свaкoг ...

Повереница на скупу о старијим особама и волонтеризму

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић учествовала је на панелу “Шампиони људских права: старије особе и волонтеризам” одржаном поводом Међународног дана волонтера, где је честитајући волонтерима њихов дан говорила о могућим начинима за смањење дискриминације кроз рад волонтера и представника организација за заштиту права старијих. У нашем друштву традиционално има солидарности ...

УПОЗОРЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић oсуђуje сeксистичкe уврeдe и oмaлoвaжaвaњa кojимa су у пojeдиним мeдиjимa излoжeнe пoлитичaркe.  Пoслeдњи случajeви су нaписи и тeкстoви у лoкaлним мeдиjимa нa рaчун нaрoднe пoслaницe Maриникe Teпић и  пoтпрeдсeдницe ДС-a Дрaгaнe Рaкић кoje су и рaниje билe мeтa мeдиja у срeдинaмa у кojимa живe. Oбaвeзa ...

Повереница на Форуму о улози независних и регулаторних тела

У нашем друштву имамо проблем са неразумевањем и несхватањем значаја независних институција као механизама који треба да буду од помоћи Народној скупштини и чини се да ни народни посланици не разумеју колико важан механизам  имају на располагању, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на форуму “Независна и регулаторна ...

ПОВЕРЕНИЦА : „НЕОПХОДНА ИНТЕГРАЦИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СВЕ СФЕРЕ ДРУШТВА“

Однос према угроженим групама осликава достигнути ниво поштовања људских права и напретка сваког друштва, поручила је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на Централној прослави коју је под слоганом „За живот без баријера“ организовао Хенди Центар Колосеум. Она је подсетила да је инвалидитет  годинама међу најчешћим основима дискриминације у притужбама које ...

ПОВЕРЕНИЦА НА „АКАДЕМИЈИ ДЕМОКРАТИЈЕ“

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић  поздравила је иницијативу Центра за истраживање, транспарентност и одговорност (ЦРТА) који уз подршку Мисије ОСЦЕ у Србији организује  програме намењене младим студентима, новинарима, омладини политичких партија и активистима цивилног друштва, који кроз панел дискусије пружају могућност упознавања начина на који функционишу независне институције у ...

САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Заштита особа са инвалидитетом један је од најбитнијих елемената развојне, економске и социјалне политике, а однос према угроженим групама одсликава достигнути ниво поштовања људских права и напретка самог друштва, истиче повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић поводом Међународног дана особа са инвалидитетом. Повереница указује да је однос према особама са инвалидитетом ...

Размена ставова поверенице и познатих мушкарца о утицају културе на перцепцију жене у друштву

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић водила је трибину “Како култура може утицати на перцепције жена у друштву?”, која је одржана у Галерији Матице српске у Новом Саду у сарадњи са Бритисх Цоунцилом и Галеријом Матице српске. На трибини су из свог угла о месту жена у култури и утицају на ...

Упозорења и обавештења

Огласна табла

Реч поверенице

Уважени грађани и грађанке, Када смо успостављали институцију Повереника за заштиту равноправности, прокламовали смо визију ка којој тежимо, а дефинисана је у правном смислу у члану 4. Закона о забрани дискриминације, и гласи: „Сви су једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства“. То у реалном животу значи: „Србија је отворено и толерантно друштво равноправних људи, које свима пружа једнаке могућности.“детаљније…

Пројекти

back to top